conception/exhibitions » TRUE(un)TRUE

TRUE(un)TRUE is an attempt to capture a thought, desire for discussion, subject analisis and asking oneself about truth and ways each one of us sees it. There are unquestionable truths based on facts, like the truth about death, which is unavoidable, but there are also truths, that defined by each and every individual, emerge as new truths. In a group of random people, the unquestionable truth is that they are all human, but the phisical appearance does not reveal wheather one is a man or a woman, even though it may seem obvious. The truth changes and evolves, it is in fact shapeless and is determined by certain situation or experience. Does the truth remain true beside small differences? Is there an original/primal truth? What is it and when does it become the new truth? When the truth becomes a lie? Untrue?

Praca PRAWDA(nie)PRAWDA jest próbą uchwycenia myśli, chęci dyskusji , analizy tematu i stawiania sobie pytań o prawdzie i sposobów postrzegania jej przez każdego z osobna. Istnieją prawdy niepodważalne , oparte na fakcie jak prawda śmierci ,która jest prawdą nieuniknioną, ale istnieją prawdy, które postrzegane i roztrząsane przez każdego z osobna stają się nowymi prawdami. Grupa przypadkowych osób w tłumie, prawdą tej grupy jest to, że każdy jest człowiekiem i to prawda niepodważalna, jednak nie każdy z nich jest mężczyzną i nie każdy z nich jest kobietą, mimo cech fizycznych świadczących o płci. Jak się okazuje prawda się zmienia, przybiera podobną formę, jest płynna w zależności od interpretacji , okoliczności , doświadczeń. Czy prawda różniąca się w niuansach nadal pozostaje prawdą? Co jest prawdą pierwotną? Co nią jest i kiedy staje się nową prawdą? Kiedy prawda staje się kłamstwem?(nie)prawdą